social media beleid

1: Denk na voordat je handelt

mocktailz.nl doet hier een beroep op het gezonde verstand van haar medewerkers. Zij worden uitgedaagd om eerst de context te begrijpen voordat ze deelnemen aan een conversatie. Ook wordt aangegeven dat sommige mensen op Social Media geen behoefte hebben aan een reactie of dat een klacht niet kan worden opgelost.

2: Geef openheid van zaken

Als er gereageerd wordt op werkgerelateerde zaken, worden medewerkers geacht om altijd te vermelden dat zij verbonden zijn aan mocktailz.nl. En als een medewerker geen officiële vertegenwoordiger is, moet diegene dit duidelijk maken in zijn of haar profiel. Door transparante communicatie krijgen andere deelnemers in discussies of conversaties de kans om de bijdragen op waarde te schatten.

3: Toon respect voor je publiek

Van medewerkers wordt gevraagd om alleen van gedachten te wisselen over ideeën en nooit over personen. Ze worden ook gewaarschuwd om zich niet te laten verleiden tot persoonlijke aanvallen of kritiek. Reacties en antwoorden kunnen het vertrouwen in het merk vergroten als ze duidelijk, constructief en nuttig zijn. Het omgekeerde is uiteraard ook het geval.

4: Ken de feiten en citeer bronnen

mocktailz.nl vraagt medewerkers om uitlatingen altijd te onderbouwen en waar mogelijk gebruik te maken van hyperlinks. Daarnaast verwacht de organisatie dat het auteursrecht en ‘fair use’ worden nageleefd.

5: Blijf professioneel: alles wordt vastgelegd

Medewerkers worden erop gewezen dat conversaties op Social Media openbaar zijn en in korte tijd miljoenen mensen kunnen bereiken. De organisatie wijst erop dat derden geen scheiding maken tussen een persoonlijk en zakelijk profiel. Medewerkers moeten zich hiervan bewust zijn, evenals mogelijke consequenties voor persoonlijke en professionele reputaties.

6: Je vertegenwoordigt mocktailz.nl

De organisatie wijst er nogmaals op dat derden geen onderscheid maken of medewerkers wel of geen officiële vertegenwoordiger zijn en ook dat conversaties op Social Media het merk moctailz.nl kunnen versterken en verzwakken. Interessanter is de opmerking dat medewerkers van A tot Z verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van klachten, zodra ze daarop reageren.

7: Ga vertrouwelijk om met gevoelige informatie

Medewerkers van mocktailz.nl worden opgeroepen om geen mededelingen te doen over vertrouwelijke informatie zoals financiële informatie en intellectueel eigendom van mocktailz.nl.

123-456-7890